dr inż.

Mariusz Topolski

Konsultacje:

Poniedziałek i czwartek 13:00-15:00 na platformie Teams.

Zainteresowania badawcze:

machine learning pattern classification feature extraction and selection data mining multidimensional data analysis

Zaangażowany w projekcie: