Zespół Metaheurystyk
Katedry Systemów i Sieci Komputerowych
Evolutionary Computation Problem decomposition Linkage learning Multi-objective optimization Many-objective optimization Hybridization Real-World Applications

Wybrane publikacje