Profesor Przewoźniczek Associate Editorem w Transactions on Evolutionary Computation
12/02/2024
#przewozniczek #zm

Kierownik Zespołu Metaheurystyk profesor Michał Przewoźniczek od 1 stycznia tego roku pełni funkcję Associate Editora w czasopiśmie IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Rolą edytora jest koordynowanie procesu recenzenckiego spływających do czasopisma artykułów. Więcej szczegółów przeczytać można na stronie IEEE Computational Intelligence Society.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!