Spotkanie Międzynarodowej Rady Doradczej Politechniki w Ostrawie
21/05/2024
#zum #mwozniak

W dniach 15–17 maja 2024 miało miejsce pierwsze spotkanie Międzynarodowej Rady Doradczej Politechniki w Ostrawie (VSB-TUO). Ciało to, w skład którego, poza naukowcami z Japonii, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii i Rumunii, wchodzi prof. Michał Woźniak, ma na celu wspieranie działań uczelni przez zapewnienie jej wielostronnego wsparcia merytorycznego w obszarze nauki i badań, edukacji, a także roli uczelni w funkcjonowaniu zewnętrznym. Więcej o samym spotkaniu przeczytać można na stronach internetowych VSB-TUO.

Opracował: prof. PWr, dr hab. inż. Paweł Ksieniewicz