Konsultacje:

pn. 12:00 – 14:00, śr. 15:00 – 17:00. Konsultacje odbywają się zdalnie na platformie MS Teams lub w sali P2.9 (C-16). O chęci przybycia należy zawiadomić mailowo co najmniej dzień wcześniej.

Zainteresowania badawcze:

machine learning pattern recognition classifier ensemble dynamic classifier selection data stream mining imbalanced data

Zaangażowany w projektach:

Informacja

Godziny konsultacji w semestrze zimowym 21/22 uległy zmianie.

O pracowniku

Urodził się we Wrocławiu. W latach 2013-2018 studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka, specjalizacja Systemy Informatyki w Medycynie. W dniu 1 października 2018 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta oraz rozpoczął studia doktoranckie. W 2021 roku uzyskał – z wyróżnieniem – stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.


Nagrody i wyróżnienia
  • Nagroda JM Rektora za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2020/2021.
  • Współautor artykułu wyróżnionego nagrodą Best Paper Award na konferencji 20th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing w 2021 r.
  • Wyróżnienie w programie Secundus za sumę wartości punktowych w publikacjach za rok 2020.
  • Wyróżnienie w programie Primus dla autorów wybitnych publikacji naukowych za okres 01.01.20-31.05.21.
  • Nagroda JM Rektora za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2019/2020.

Aktualności

Stopień doktora dla Pawła Zyblewskiego

21 października nasza katedra zyskała nowego doktora - dr inż. Pawła Zyblewskiego. #zyblewski

The best paper award dla artykułu mgr inż. Zyblewskiego oraz prof. Woźniaka

Artykuł "Dynamic Ensemble Selection for Imbalanced Data Stream Classification with Limited Label Access" zdobył The best paper award na 20th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing. #zyblewski #wozniak #zum

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zyblewskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zyblewskiego "Classifier selection for imbalanced data stream classification (Selekcja klasyfikatorów w zadaniu klasyfikacji niezbalansowanych strumieni danych)" odbędzie się 11 września o godzinie 11.00 za pośrednictwem platformy Zoom. #zyblewski #zum

dr inż. Paweł Ksieniewicz oraz mgr inż. Paweł Zyblewski laureatami programu Secundus

Poznaliśmy nazwiska młodych naukowców wyróżnionych w tegorocznej edycji programu Secundus. Podobnie jak w roku ubiegłym, w gronie laureatów znajdują się pracownicy naszej Katedry.  #zum #ksieniewicz #zyblewski