Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr inż. Pawła Zyblewskiego
30/06/2022
#zyblewski #idstream

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców przyznano w tym roku 215 osobom, w tym 5 w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja. Wśród nich znalazł się nasz pracownik, dr inż. Paweł Zyblewski.

Nagrody te przyznaje zespół złożony z ekspertów reprezentujących wszystkie 47 dyscyplin naukowych, rozpatrując przedstawione we wnioskach publikacje, konferencje, projekty badawcze, staże i inne osiągnięcia. Więcej informacji o kryteriach i innych nagrodzonych znaleźć można na stronie ministerstwa.

Doktorowi Zyblewskiemu serdecznie gratulujemy!