Wykład Pawła Zyblewskiego na BNAIC/BeNeLearn 2023
08/11/2023
#zyblewski #zrw

W związku z otrzymaną nagrodą Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, doktor Paweł Zyblewski zaproszony został do wygłoszenia prezentacji na konferencji BNAIC/BeNeLearn 2023, odbywającej się w Delftcie w Holandii. Za wydarzenie odpowiada tamtejszy odpowiednik PSSI - Benelux Association for Artificial Intelligence. W tym roku po raz pierwszy odbywa się tam sesja dedykowana porozumieniu pomiędzy stowarzyszeniami EurAI z różnych krajów.

Doktor Zyblewski opowiedział o swoim doktoracie, który obronił dwa lata temu. Przedmiotem rozprawy była "Selekcja klasyfikatorów w zadaniu klasyfikacji niezbalansowanych strumieni danych".

Opracowała: mgr inż. Weronika Borek-Marciniec