Laureaci programu Secundus wśród pracowników naszej katedry

W ramach trzeciej edycji konkursu Secundus, organizowanego na Politechnice Wrocławskiej, wyróżnienia otrzymuje stu naukowców z największą sumą punktów za publikacje naukowe, którzy w 2022 nie ukończyli 40 lat i nie posiadali habilitacji. Pod uwagę zostały wzięte artykuły opublikowane w 2021 roku w monografiach, czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych.

Wśród trzynastu laureatów z dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja znalazło się aż czterech naukowców z naszej katedry:

  • dr inż. Paweł Ksieniewicz,
  • dr inż. Paweł Zyblewski,
  • dr inż. Róża Goścień,
  • dr inż. Piotr Lechowicz.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!