mgr inż.

Jędrzej Kozal

Zainteresowania badawcze:

machine learning deep learning life-long learning

Zaangażowany w projekcie: