dr inż.

Jakub Klikowski

Konsultacje:

Proszę o wcześniejsze umawianie się na konsultacje z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 odbywają się w środy 11:00 - 13:00, czwartki parzyste 13:00 - 15:00 oraz piątki 16:00 - 17:00 w pokoju P2.4 budynek C-16.

Zainteresowania badawcze:

classification imbalanced stream data ensemble learning one-class classification

Zaangażowany w projektach:

O pracowniku

W 2018 roku ukończył studia magisterskie Informatyka w języku angielskim na Wydziale Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Od października 2018 roku został zatrudniony na pełny etat do pracy na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Współautor 7 publikacji naukowych. W połowie listopada 2019 roku wyjechał na miesięczny naukowy staż zagraniczny na uczelni University of Technology Sydney w Australii w ramach projektu unijnego "Renoir". W trakcie tego stażu realizował projekt dotyczące modyfikacji istnięjących narzędzi AutoML oraz zastosowania ich do radzenia sobie z danymi silnie niezbalansowanymi. Główne zaintersowania badawcze to klasyfikacja danych trudnych - danych niezbalansowanych oraz niestacjonarnych strumieni danych. Brał udział w roli prowadzącego zajęcia "Introduction to Machine Learning in Python" podczas szkoły letniej "TECHSummer 2020". Od września 2019 do października 2021 prowadzący zajęcia w ramach projektu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego". W 2020 roku odznaczony nagrodą rektora w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność uczelni.

Aktualności

Promocja dwojga pracowników naszej katedry

15 kwietnia 2023 odbyła się coroczna promocja nowych doktorów i doktorów habilitowanych, podczas której dyplomy otrzymało dwoje pracowników naszej katedry - dr hab. inż. Róża Goścień, prof. PWr oraz dr inż. Jakub Klikowski. #goscien #klikowski

Wyróżnienie dla doktora Jakuba Klikowskiego

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na spotkaniu 21 września przyznała dr. inż. Jakubowi Klikowskiemu wyróżnienie za pracę doktorską. #klikowski #idstream

Stopień doktora dla Jakuba Klikowskiego

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja przyznała stopień doktora pracownikowi naszej katedry - Jakubowi Klikowskiemu. #klikowski #idstream

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Klikowskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Klikowskiego "Ensemble methods for imbalanced data stream classification" odbędzie się 30 marca. #zum #klikowski #idstream