dr inż.

Jakub Klikowski

Konsultacje:

Proszę o wcześniejsze umawianie się na rozmowę z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 odbywają się w poniedziałki 12:00 - 15:00 oraz środy 17:00 - 18:00. Preferowana forma konsultacji rozmowa na MS Teams.

Zainteresowania badawcze:

classification imbalanced stream data ensemble learning one-class classification

Zaangażowany w projektach:

O pracowniku

W 2018 roku ukończył studia magisterskie Informatyka w języku angielskim na Wydziale Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej. Od października 2018 roku został zatrudniony na pełny etat do pracy na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Współautor 7 publikacji naukowych. W połowie listopada 2019 roku wyjechał na miesięczny naukowy staż zagraniczny na uczelni University of Technology Sydney w Australii w ramach projektu unijnego "Renoir". W trakcie tego stażu realizował projekt dotyczące modyfikacji istnięjących narzędzi AutoML oraz zastosowania ich do radzenia sobie z danymi silnie niezbalansowanymi. Główne zaintersowania badawcze to klasyfikacja danych trudnych - danych niezbalansowanych oraz niestacjonarnych strumieni danych. Brał udział w roli prowadzącego zajęcia "Introduction to Machine Learning in Python" podczas szkoły letniej "TECHSummer 2020". Od września 2019 do października 2021 prowadzący zajęcia w ramach projektu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego". W 2020 roku odznaczony nagrodą rektora w uznaniu wyróżniającego wkładu w działalność uczelni.

Aktualności

Wyróżnienie dla doktora Jakuba Klikowskiego

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na spotkaniu 21 września przyznała dr. inż. Jakubowi Klikowskiemu wyróżnienie za pracę doktorską. #klikowski

Stopień doktora dla Jakuba Klikowskiego

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja przyznała stopień doktora pracownikowi naszej katedry - Jakubowi Klikowskiemu. #klikowski

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Klikowskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Klikowskiego "Ensemble methods for imbalanced data stream classification" odbędzie się 30 marca. #zum #klikowski