dr inż.

Jakub Klikowski

Konsultacje:

Proszę o wcześniejsze umawianie się na konsultacje z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Na konsultacje w semestrze letnim 2023/2024 zapraszam w środy 12:00 - 15:00 oraz czwartki 16:00 - 17:00 do pokoju P2.4 w budynku C-16.

Zainteresowania badawcze:

classification imbalanced stream data ensemble learning one-class classification

Zaangażowany w projektach:

O pracowniku

W 2018 roku ukończył studia magisterskie Informatyka w języku angielskim na Wydziale Elektroniki na Politechnice Wrocławskiej, a od października 2018 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W listopadzie 2019 roku wyjechał na miesięczny staż naukowy na uczelni University of Technology Sydney w Australii w ramach projektu unijnego "Renoir". W marcu 2022 roku uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja za rozprawę doktorską zatytułowaną “Ensemble methods for imbalanced data stream classification”, która w dniu 21 września 2022 roku została wyróżniona przez Radę Dyscypliny. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2020 roku dr inż. Klikowski został uhonorowany nagrodą JM Rektora Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia naukowe. W 2023 został nagrodzony przez Politechnikę Wrocławską wyróżnieniem w programie dla wybitnych młodych naukowców Secundus. Aktualne zainteresowania badawcze obejmują przetwarzanie języka naturalnego oraz klasyfikację danych trudnych.

Tematyka prac dyplomowych:

  • Przetwarzanie Języka Naturalnego
  • (Abstrakcyjne / Ekstrakcyjne) Streszczenie Tekstu
  • Detekcja (Spam’u / Dezinformacji / Mowy nienawiści)
  • Grafowe Sieci Neuronowe
  • Klasyfikatory Jednoklasowe
  • Klasyfikacja (Strumieni / Niezbalansowanych) Danych
  • Zespoły Klasyfikatorów

Aktualności

Promocja dwojga pracowników naszej katedry

15 kwietnia 2023 odbyła się coroczna promocja nowych doktorów i doktorów habilitowanych, podczas której dyplomy otrzymało dwoje pracowników naszej katedry - dr hab. inż. Róża Goścień, prof. PWr oraz dr inż. Jakub Klikowski. #goscien #klikowski

Wyróżnienie dla doktora Jakuba Klikowskiego

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja na spotkaniu 21 września przyznała dr. inż. Jakubowi Klikowskiemu wyróżnienie za pracę doktorską. #klikowski #idstream

Stopień doktora dla Jakuba Klikowskiego

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja przyznała stopień doktora pracownikowi naszej katedry - Jakubowi Klikowskiemu. #klikowski #idstream

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Klikowskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Klikowskiego "Ensemble methods for imbalanced data stream classification" odbędzie się 30 marca. #zum #klikowski #idstream