mgr inż.

Joanna Komorniczak

Zainteresowania badawcze:

classification data stream concept drift problem complexity open set recognition

Zaangażowana w projekcie:

O pracowniku

W 2022 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Informatyka Techniczna na wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej, na specjalności Systemy Informatyki w Medycynie. Od października 2022 roku zatrudniona na stanowisku asystentki w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują przetwarzanie strumieni danych, detekcję dryfów koncepcji, analizę zmian w prawdopodobieństwie a priori oraz analizę złożoności zbiorów danych.

Materiały dydaktyczne