Zaangażowany w projekcie:

Profile naukowe

ORCID

Aktualności

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Jędrzej Biedrzyckiego

Obrona pracy mgr. inż. Jędrzeja Biedrzyckiego odbędzie się 16 listopada 2021 roku o godzinie 10.00 za pośrednictwem platformy Zoom. #biedrzycki