Nasi pracownicy odznaczeni przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej decyzją z dnia 16 listopada 2020 r. nadał odznaczenia pracownikom uczeni.
Uhonorowani zostali:

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

inż. Bożena Mądra

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

dr inż. Arkadiusz Grzybowski

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę:

mgr inż. Karol Puchała

Serdecznie Gratulujemy!

Opracował: mgr inż. Karol Puchała