Pięć medali dla naszych pracowników

Pracownikom Politechniki Wrocławskiej przyznano medale za długoletnią pracę na rzecz uczelni. Zostały wręczone w środę, 15 czerwca, w budynku H-14 podczas specjalnej uroczystości.

Medale otrzymuje się za długoletnią służbę oraz wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Złoty medal jest przyznawany za 30 przepracowanych lat, srebrny – 20, a brązowy – 10. Wyróżnienia wręczyli: rektor Politechniki Wrocławskiej, prof. Arkadiusz Wójs, prorektor ds. kształcenia prof. Agnieszka Bieńkowska oraz dolnośląski wojewoda Jarosław Obremski i dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk.

Medal złoty za długoletnią służbę otrzymała inż. Bożena Mądra, medale srebrne - dr inż. Arkadiusz Grzybowski oraz mgr Tomasz Kucofaj, szef naszego działu technicznego. Medale brązowe powędrowały do dr. inż. Wojciech Kmiecik i mgr. inż. Karol Puchała.

Serdecznie gratulujemy!