Nasi pracownicy odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12/09/2021

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 2021 roku troje pracowników naszej Katedry zostało odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę.

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali mgr Tomasz Kucofaj oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Walkowiak.

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał dr inż. Wojciech Kmiecik.

Odznaczonym pracownikom składamy serdeczne gratulacje!

Opracował mgr inż. Szymon Wojciechowski