Stopień doktora habilitowanego dla Róży Goścień
15/06/2022
#goscien

15 czerwca Rada Dyscypliny Naukowej Informatyka Techniczna i Telekomunikacja przyznała stopień doktora habilitowanego jednemu z naszych pracowników - Róży Goścień.

Stopień ten równoważny jest przyznaniu uprawnień samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego, a także do promowania oraz recenzowania rozpraw doktorskich i jest efektem publikacji cyklu artykułów. Cykl dr hab. inż. Róży Goścień nosił tytuł "Modele i algorytmy optymalizacji przeżywalnych transportowych sieci optycznych". Więcej szczegółów znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej PWr.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!