explore
P2 scholar Róża Goścień
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak

Modeling and optimization of data center location and routing and spectrum allocation in survivable elastic optical networks

Modeling and optimization of data center location and routing and spectrum allocation in survivable elastic optical networks

in Optical Switching and Networking, 2017

local_library
Keywords
lokalizacja centrum danych
problem wyznaczania widma optycznego
problem wyznaczania ścieżek routingu
elastyczne sieci optyczne
ruch anycast
przeżywalność sieci


menu