explore
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
P2 scholar Róża Goścień
+4

On the complexity of routing and spectrum assignment in flexible-grid ring networks [invited]

On the complexity of routing and spectrum assignment in flexible-grid ring networks [invited]

in Journal of Optical Communications and Networking, 2015

local_library
Keywords
algorytmy wyznaczania tras i widma optycznego
elastyczne sieci optyczne
optymalizacja sieci teleinformatycznych


menu