explore
Piotr.sobolewski Piotr Sobolewski
Mw einstein Michał Woźniak

SCR: simulated concept recurrence - a non-supervised tool for dealing with shifting concept

SCR: simulated concept recurrence - a non-supervised tool for dealing with shifting concept

in EXPERT SYSTEMS, 2013

local_library
Keywords
dryft modelu klasyfikacji
klasyfikacja
symulowany dryft rekurencyjny
uczenie nienadzorowane
klasyfikacja danych strumieniowych


menu