explore
Ja 2017 Bartosz Krawczyk

GPU-accelerated extreme learning machines for imbalanced data streams with concept drift

GPU-accelerated extreme learning machines for imbalanced data streams with concept drift

in Procedia Computer Science, 2016

local_library
Keywords
uczenie maszyn
strumień danych
klasyfikacja niezbalansowana


menu