P2 scholar Róża Goścień
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
+1

Evaluation of impact of traffic asymmetry on performance of elastic optical networks

Evaluation of impact of traffic asymmetry on performance of elastic optical networks

2015

local_library
Keywords
elastyczne sieci optyczne
wyznaczanie tras
wyznaczanie widma optycznego
asymetria ruchu


menu