explore
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+2

Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis

Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis

in BIOMEDICAL ENGINEERING-APPLICATIONS BASIS COMMUNICATIONS, 2013

local_library
Keywords
uczenie maszyn
miara różnorodności
klasyfikator kombinowany
analiza obrazów
komitet klasyfikatorów
selekcja klasyfikatorów
analiza obrazów medycznych


menu