prof. dr hab. inż.

Krzysztof Walkowiak


info Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019: Poniedziałek 8.15-9.15, 11-13, Środa 11-13.

Prowadzi w tym semestrze
Projekt zespołowy
Seminarium dyplomowe
Sieci komputerowe

mgr inż.: informatyka (1997)
doktorat: informatyka (2000)
habilitacja: informatyka (2008)
prof (tytuł): nauki techniczne (2017)

Krzysztof Walkowiak w latach 1992-1997 studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka, specjalizacja Systemy i Sieci Komputerowe. Od września 1996 roku do lutego 1997 roku przebywał na stażu naukowym w ramach programu Tempus na Uniwersytecie Aveiro w Portugalii. Studia ukończył w 1997 roku. Jako najlepszy absolwent na wydziale Elektroniki otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej. W dniu 1 października 1997 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta. W 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (z wyróżnieniem). W dniu 1 lutego 2001 roku został zatrudniony na stanowisku w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Od 1 marca 2009 Krzysztof Walkowiak jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. W roku 2017 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Wyniki swoich badań naukowych opublikował ponad 250 prac naukowych, w tym ponad 50 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (lista JCR). Jego prace były cytowane ponad 520 razy według bazy Web of Science (bez autocytowań) oraz ponad 1900 razy według bazy Scholar Google. Był promotorem 8 zakończonych przewodów doktorskich, obecnie opiekuje się 4 doktorantami. Dotychczas opracował 5 recenzji w postępowaniu habilitacyjnym oraz 12 recenzji doktoratów (w tym dla doktoratów zagranicznych - Hiszpania, USA i Włochy). Krzysztof Walkowiak był powołany do opracowania ponad 150 recenzji artykułów zgłoszonych do publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej, był przewodniczącym sesji na 22 różnych konferencjach (głównie międzynarodowych), kierownikiem lub głównym wykonawcą projektów naukowych badawczych MNiSzW, NCN i Unii Europejskiej (FP7, H2020). Jest członkiem (Senior Member) stowarzyszenia IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz ComSoc (IEEE Communications Society).

Krzysztof Walkowiak otrzymał liczne nagrody za opublikowane prace naukowe, w tym:
- Nagroda Fabio Neri Best Paper Award 2014 in Elsevier Journal of Optical Switching and Networking za pracę (Walkowiak K., Klinkowski M., Rabiega B., Goścień R., "Routing and Spectrum Allocation Algorithms for Elastic Optical Networks with Dedicated Path Protection").
- Nagroda Best Paper Award of DRCN2009 (7th International Workshop on the Design of Reliable Communication Networks, Washington, USA), za pracę (Walkowiak K. “Survivability of P2P Multicasting”), 2009.
- Nagroda Best Paper Award of RNDM2015 (7th International Workshop on Reliable Networks Design and Modeling, Munich, Germany) za pracę “Comparison of Different Data Center Location Policies in Survivable Elastic Optical Networks” na konferencji, 2015.
- Stypednium naukowe Politechniki Wrocławskiej za ważne osiągnięcia naukowe, 2017.
- Nagroda w konkursie IBM “2011 Smarter Planet Innovation Awards - Smarter Communications. Sponsored by the IBM Academic Initiative”, 2011.
- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011.

Profile naukowe: Scholar Google, ResearchGate

Zainteresowanie naukowe:
- Kongitwne sieci optyczne
- Optymalizacja sieci komputerowych
- Elastyczne sieci optyczne
- Sieci SDM
- Przeżywalne sieci komputerowe
- Systemy przetwarzania rozproszonego
- Sieci zorientowane na treść (multicasting, anycasting, P2P)
- Inteligentne techniki obliczeniowe (algorytmy genetyczne, tabu search, algorytmy mrówkowe)

Krzysztof Walkowiak prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu sieci komputerowych, lokalnych sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieci komputerowych, optymalizacji sieci komputerowych.

today
Rozkład zajęć

Poniedziałek

seminarium dyplomowe
C-4: 32 10.15- 12.00
seminarium dyplomowe
C-4: 32 14.15- 16.00
9.15
|
10.15
12.00
|
14.00

Wtorek

Środa

sieci komputerowe
C-13: 1.31 10.15- 12.00
projekt zespołowy
C-3: 108 14.10- 17.00
12.00
|
14.00

Czwartek

Piątek


local_library
Zainteresowania badawcze
menu