Konsultacje:

Wt. 18:45-20:45, 236 C3. W przypadku chęci przybycia na zajęcia projektowe/konsultacje do 236 C3, proszę o informację z jednodniowym wyprzedzeniem.

Zainteresowania badawcze:

machine learning data streams concept drift detectors neural network architectures regularization methods

Zaangażowany w projekcie: