Konsultacje:

Poniedziałki 15-17, pokój 108 C3. Możliwe konsultacje w innych terminach, w celu umówienia się proszę o wcześniejszy kontakt za pomocą poczty elektronicznej.

Zainteresowania badawcze:

networks routing machine learning

Zaangażowany w projekcie:

ds

Profile naukowe

ORCID

O pracowniku

mgr inż.: informatyka (1997)
doktorat: informatyka (2000)
habilitacja: informatyka (2008)
prof (tytuł): nauki techniczne (2017)

Krzysztof Walkowiak w latach 1992-1997 studiował na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, kierunek Informatyka, specjalizacja Systemy i Sieci Komputerowe. Od września 1996 roku do lutego 1997 roku przebywał na stażu naukowym w ramach programu Tempus na Uniwersytecie Aveiro w Portugalii. Studia ukończył w 1997 roku. Jako najlepszy absolwent na wydziale Elektroniki otrzymał Nagrodę Rektora Politechniki Wrocławskiej. W dniu 1 października 1997 roku został zatrudniony na stanowisku asystenta. W 2000 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (z wyróżnieniem). W dniu 1 lutego 2001 roku został zatrudniony na stanowisku w Katedrze Systemów i Sieci Komputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Od 1 marca 2009 Krzysztof Walkowiak jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej. W roku 2017 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Wyniki swoich badań naukowych opublikował w ponad 300 pracach naukowych, w tym ponad 70 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (lista JCR). Jego prace były cytowane ponad 1520 razy według bazy Web of Science (bez autocytowań) oraz ponad 3900 razy według bazy Scholar Google. Był promotorem 10 zakończonych przewodów doktorskich, obecnie opiekuje się 5 doktorantami. Dotychczas opracował 5 recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, 11 recenzji w postępowaniu habilitacyjnym oraz 31 recenzji doktoratów (w tym dla doktoratów zagranicznych - Hiszpania, USA, Włochy, Irlandia, Indie). Krzysztof Walkowiak był powołany do opracowania ponad 200 recenzji artykułów zgłoszonych do publikacji w czołowych międzynarodowych czasopismach z listy filadelfijskiej, był przewodniczącym sesji na 22 różnych konferencjach (głównie międzynarodowych), kierownikiem lub głównym wykonawcą projektów naukowych badawczych MNiSzW, NCN i Unii Europejskiej (FP7, H2020). Jest członkiem (Senior Member) stowarzyszenia IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz ComSoc (IEEE Communications Society).

Krzysztof Walkowiak otrzymał liczne nagrody za opublikowane prace naukowe, w tym:
- Nagroda Fabio Neri Best Paper Award 2014 in Elsevier Journal of Optical Switching and Networking za pracę (Walkowiak K., Klinkowski M., Rabiega B., Goścień R., "Routing and Spectrum Allocation Algorithms for Elastic Optical Networks with Dedicated Path Protection").
- Nagroda Best Paper Award of DRCN2009 (7th International Workshop on the Design of Reliable Communication Networks, Washington, USA), za pracę (Walkowiak K. “Survivability of P2P Multicasting”), 2009.
- Nagroda Best Paper Award of RNDM2015 (7th International Workshop on Reliable Networks Design and Modeling, Munich, Germany) za pracę “Comparison of Different Data Center Location Policies in Survivable Elastic Optical Networks” na konferencji, 2015.
- Stypednium naukowe Politechniki Wrocławskiej za ważne osiągnięcia naukowe, 2017.
- Nagroda w konkursie IBM “2011 Smarter Planet Innovation Awards - Smarter Communications. Sponsored by the IBM Academic Initiative”, 2011.
- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011.

Profile naukowe: Scholar Google, ResearchGate

Zainteresowanie naukowe:
- Application-aware networking
- Intent-based networking
- Zastosowanie metod ML w sieciach teleinfomatycznych
- Kognitwne sieci optyczne
- Optymalizacja sieci komputerowych
- Elastyczne sieci optyczne
- Sieci SDM
- Przeżywalne sieci komputerowe
- Systemy przetwarzania rozproszonego
- Sieci zorientowane na treść (multicasting, anycasting, P2P)
- Inteligentne techniki obliczeniowe (algorytmy genetyczne, tabu search, algorytmy mrówkowe)

Krzysztof Walkowiak prowadził i prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu sieci komputerowych, lokalnych sieci komputerowych, bezpieczeństwa sieci komputerowych, optymalizacji sieci komputerowych.

Aktualności

Profesor Walkowiak Gwiazdą Umiędzynarodowienia 2024

Nasz pracownik, profesor Walkowiak, został laureatem konkursu organizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. #walkowiak #zsk

Nasi pracownicy w komitetach naukowych PAN

Dwóch naszych pracowników wybranych zostało do komitetów naukowych PAN - prof. Krzysztof Walkowiak do Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji, a prof. Michał Woźniak do Komitetu Informatyki. #wozniak #walkowiak #zum #zsk

Nasi pracownicy na GECCO 2023

Aż cztery prace pracowników naszej Katedry zostały zaprezenowane na tegorocznej edycji The Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO). #przewozniczek #wegier #walkowiak #komarnicki #zum #zm #koziarski #wozniak

Nowym dziekanem Szkoły Doktorskiej PWr został Prof. Krzysztof Walkowiak

Decyzją rektora elekta prof. Arkadiusza Wójsa od 1 września 2020 roku funkcję dziekana Szkoły Doktorskiej PWr będzie sprawował prof. Krzysztof Walkowiak. #zsk #walkowiak

Kolejne granty OPUS dla naszej Katedry

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnej edycji konkursu Opus. #zum #zsk #wozniak #walkowiak