Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zyblewskiego
04/10/2021
#zyblewski #zum

Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Zyblewskiego "Classifier selection for imbalanced data stream classification (Selekcja klasyfikatorów w zadaniu klasyfikacji niezbalansowanych strumieni danych)" odbędzie się 11 września o godzinie 11.00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Praca powstała pod opieką prof. dr. hab. inż. Michała Woźniaka, a jej pełny tekst, recenzje i streszczenia w języku polskim oraz angielskim znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Wrocławskiej.

Recenzentami pracy byli:

  • dr hab. inż. Tomasz Andrysiak (Politechnika Bydgoska)
  • prof. dr hab. Bogdan Smołka (Politechnika Śląska)
  • prof. dr hab. inż. Rafał Scherer (Politechnika Częstochowska)

Wszystkich zainteresowanych udziałem w obronie prosimy o zgłoszenie tego faktu do 8 października do godziny 15.00 na adres mailowy anna.sobok@pwr.edu.pl. Serdecznie zapraszamy!

Opracowała: mgr inż. Weronika Borek-Marciniec