dr inż. Paweł Ksieniewicz oraz mgr inż. Paweł Zyblewski laureatami programu Secundus

Poznaliśmy nazwiska młodych naukowców wyróżnionych w tegorocznej edycji programu Secundus. Podobnie jak w roku ubiegłym, w gronie laureatów znajdują się pracownicy naszej Katedry. 

Za dorobek naukowy wyróżnieni zostali:
dr inż. Paweł Ksieniewicz;
mgr inż. Paweł Zyblewski.

Przekazujemy nasze najszczersze gratulacje!

Opracował mgr inż. Karol Puchała