P2 scholar
dr inż.

Róża Goścień


Opiekun KN SISK

Zespół Sieci Komputerowych

Zainteresowania badawcze
networks
survivability
modeling
optimization
algorithms

Prowadzi w tym semestrze
Projektowanie sieci teleinf
Research skills and method
Seminarium dyplomowe

Zainteresowania badawcze:
 • modelowanie
 • optymalizacja
 • sieci komputerowe
 • sieci optyczne
 • przeżywalność sieci

Profil Google scholar
Profil ResearchGate

today
Rozkład zajęć
 • Poniedziałek
 • Projektowanie sieci teleinf C-1: sala wirtualna | 9.15—13.00
 • Seminarium dyplomowe C-4: 33 | 13.15—15.00
 • Środa
 • Research skills and method C-1: sala wirtualna | 13.15—15.00 | TP
 • Research skills and method C-1: sala wirtualna | 13.15—15.00 | TP
 • Research skills and method C-16: D1.2 | 15.15—16.55 | TP
 • Czwartek
 • Projektowanie sieci teleinf C-4: 235 | 11.15—15.00

bookmark
Wybrane publikacje

menu