P2 scholar
dr inż.

Róża Goścień


Opiekun KN SISK

Zespół Sieci Komputerowych

Zainteresowania badawcze
networks
survivability
modeling
optimization
algorithms

Prowadzi w tym semestrze
Seminarium specjalnościowe
Seminarium dyplomowe
Pracownia problemowa
Zaawans. metody proj. sieci te

Zainteresowania badawcze:
 • modelowanie
 • optymalizacja
 • sieci komputerowe
 • sieci optyczne
 • przeżywalność sieci

Profil Google scholar
Profil ResearchGate

today
Rozkład zajęć
 • Poniedziałek
 • Pracownia problemowa C-1: sala wirtualna | 13.15—16.00
 • Seminarium specjalnościowe C-1: sala wirtualna | 16.10—17.50
 • Czwartek
 • Seminarium dyplomowe C-1: sala wirtualna | 9.15—12.00
 • Zaawans. metody proj. sieci te C-1: sala wirtualna | 13.15—15.00
 • Zaawans. metody proj. sieci te C-1: sala wirtualna | 15.15—16.55

bookmark
Wybrane publikacje

menu