speaker_notes

Grant SONATA dla naszej Katedry


listopad 17, 2019 20:12

Dr inż. Róża Goścień otrzymała grant w ramach programu SONATA Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu badawczego "Optymalizacja szkieletowych sieci optycznych z wykorzystaniem narzędzi modelowania i predykcji ruchu sieciowego".

Gratulujemy!

menu