Mariusz.koziol
mgr inż.

Mariusz Kozioł


Zespół Uczenia Maszynowego

Prowadzi w tym semestrze
Techniki internetowe
Teoria systemów
Moder. hardw. & softw.
Platf. pr.- sprz. ibm
Oprogramowanie w środ. pow.ibm
Administracja syst. windows

info KONSULTACJE: wtorek 11:00-13:00, czwartek 12:00-14:00, na platformie MSTeams

...

today
Rozkład zajęć
 • Poniedziałek
 • Moder. hardw. & softw. C-3: 126 | 9.15—11.00 | TN
 • Moder. hardw. & softw. C-4: 33 | 9.15—11.00 | TP
 • Techniki internetowe C-16: D1.2 | 13.15—15.00 | TP
 • Administracja syst. windows C-3: 126 | 13.15—15.00 | TN
 • Techniki internetowe C-4: 236 | 15.15—16.55 | TN
 • Techniki internetowe C-4: 236 | 15.15—16.55 | TP
 • Wtorek
 • Oprogramowanie w środ. pow.ibm C-4: 33 | 9.15—11.00
 • Oprogramowanie w środ. pow.ibm C-16: L2.5 | 11.15—13.00 | TN
 • Teoria systemów C-13: 1.31 | 11.15—13.00 | TP
 • Platf. pr.- sprz. ibm C-3: 126 | 13.15—15.00 | TN
 • Platf. pr.- sprz. ibm C-3: 126 | 13.15—15.00 | TP
 • Środa
 • Administracja syst. windows C-3: 126 | 9.15—11.00 | TP
 • Administracja syst. windows C-3: 126 | 9.15—11.00 | TP
 • Platf. pr.- sprz. ibm C-4: 40 | 13.15—15.00 | TP
 • Teoria systemów C-4: 40 | 13.15—15.00 | TP
 • Teoria systemów C-4: 40 | 15.15—16.55 | TP
menu