dr inż.

Przemysław Ryba


Prowadzi w tym semestrze
Infrastrukt. i usł. chmu. obl
Planowanie rozl. sieci komp
Techn.chmury obl.i cen.dan
Rozległe sieci komputerowe

Pełnione funkcje

  • Koordynator programu Dell EMC Academic Alliance na Politechnice Wrocławskiej
  • Pełnomocnik Dziekana do spraw KRK oraz planów i programów kształcenia na kierunku Teleinformatyka
  • Sekretarz Komisji Egzaminów Dyplomowych na kierunku Teleinformatyka

today
Rozkład zajęć

Poniedziałek

techn.chmury obl.i cen.dan
C-16: D2.1 14.15- 16.00
techn.chmury obl.i cen.dan
C-16: L2.4 12.15- 14.00
techn.chmury obl.i cen.dan
C-16: L2.4 12.15- 14.00
10.00
|
12.00

Wtorek

rozległe sieci komputerowe
C-16: P2.8 12.15- 14.00
rozległe sieci komputerowe
C-16: L2.5 10.15- 12.00

Środa

infrastrukt. i usł. chmu. obl
C-16: D2.1 8.30- 10.00
infrastrukt. i usł. chmu. obl
C-16: L2.4 12.15- 14.00
infrastrukt. i usł. chmu. obl
C-16: L2.4 12.15- 14.00
10.00
|
12.00

Czwartek

planowanie rozl. sieci komp
C-16: P2.8 8.30- 10.00
planowanie rozl. sieci komp
C-16: P2.8 10.15- 12.00
rozległe sieci komputerowe
C-16: P2.8 12.15- 14.00
rozległe sieci komputerowe
C-16: L2.5 14.15- 16.00

Piątek


local_library
Zainteresowania badawcze
menu