dns

ISK

Systemy i Sieci Komputerowe

Andrzej.kasprzak opiekun specjalności prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak

Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych. Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu.

Sylwetka absolwenta

Studia inżynierskie

Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych . Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i biegłość w programowaniu. W szczególności ma wiedzę i umiejętności z zakresu:

 1. budowy, eksploatacji i projektowania lokalnych i rozległych sieci komputerowych
 2. projektowania systemów internetowych i mobilnych
 3. technik projektowania systemów komputerowych
 4. projektowania i eksploatacji baz danych, internetowych baz danych
 5. projektowania i eksploatacji dedykowanych systemów informatycznych

Uzyskane kompetencje umożliwiają absolwentowi uczestnictwo w realizacji zadań projektowych wymagających pracy zespołowej. Studenci nabywają praktycznych umiejętności podczas praktyki zawodowej i często poprzez współpracę z przyszłym pracodawcą (krajowym lub zagranicznym) już w trakcie studiów. Dobre przygotowanie teoretyczne, zdobyte doświadczenie i umiejętności praktyczne jak również znajomość języków obcych, pozwalają absolwentom łatwo dostosować się do potrzeb rynku pracy oraz na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako:

 1. projektant oprogramowania
 2. lider projektów informatycznych
 3. administrator systemów
 4. projektant i administrator sieci komputerowych
 5. specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych

Studia magisterskie

Absolwent specjalności Systemy i sieci komputerowe (ISK) jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania zaawansowanych problemów informatycznych. Potrafi szybko adaptować się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. W szczególności ma wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

 1. modelowania i analizy systemów informatycznych
 2. zastosowań informatyki w gospodarce i medycynie
 3. projektowania systemów e-business
 4. projektowania systemów wspomagania decyzji
 5. projektowania internetowych systemów bazodanowych
 6. projektowania gier komputerowych dla platform stacjonarnych i mobilnych
 7. administrowania systemami sieciowymi
 8. zarządzania informacją i pamięciami masowymi
 9. wykorzystania platform programowo sprzętowych do zastosowań biznesowych.

Absolwent potrafi zastosować techniki symulacyjne i optymalizacyjne dotyczące systemów i sieci komputerowych. Uzyskane kompetencje takie jak kreatywność, systematyczność, umiejętność pracy w grupie ułatwiają absolwentowi uczestnictwo w realizacji złożonych przedsięwzięć, wymagających pracy zespołowej. Uzyskana wiedza teoretyczna, umiejętności nabyte dzięki dobrze wyposażonym laboratoriom i dostępowi do nowoczesnego sprzętu komputerowego i sieciowego oraz narzędzi projektowych pozwalają absolwentom łatwo dostosować się do potrzeb rynku pracy i znaleźć ciekawą, dobrze płatną pracę, jako:

 1. kierownik projektów informatycznych
 2. projektant i administrator złożonych systemów i sieci komputerowych
 3. analityk i projektant systemów informatycznych
 4. projektant i administrator systemów klasy Business Intelligence
 5. pracownik naukowo-badawczy w ośrodkach naukowych i badawczo-rozwojowych

Studenci często rozpoczynają współpracę z potencjalnymi pracodawcami już w trakcie studiów, dzięki czemu zdobywają dodatkowe doświadczenia praktyczne.

Kursy specjalnościowe

Studia inżynierskie

Studia na specjalności obejmują uczestnictwo w kursach przemysłowych, oferowanych w ramach programu studiów, opracowanych przy współpracy z potentatami na rynku IT:

 1. Cisco Systems (Akademia Cisco: kursy CCNA Exploration semestry 1-2)
 2. Microsoft (kursy z zakresu systemów Windows Server oraz systemów baz danych)

Studenci mają również możliwość udziału w projektach studenckich oraz odbywania praktyk (często kończących się podjęciem stałej pracy) u czołowych producentów i usługodawców branży informatycznej, między innymi:

 1. Capgemini Software Solutions Center
 2. IBM
 3. Microsens
 4. Nokia Siemens Networks
 5. Volvo IT

Wybór specjalności Systemy i sieci komputerowe stwarza doskonałą okazję do udziału w licznych programach międzynarodowej wymiany studenckiej, konferencjach naukowych (w tym konferencjach studenckich) oraz działalności w studenckich kołach naukowych działających pod opieką pracowników Katedry.

Studia magisterskie

W ramach programu studiów specjalności Systemy i sieci komputerowe studenci uczestniczą w unikalnych kursach przemysłowych opracowanych przy współpracy z potentatami rynku IT:

 1. EMC (kurs Information Storage and Management prowadzony w ramach EMC Academic Alliance)
 2. CISCO (kurs LAN Switching and Wireless – 3 semestr CCNA)
 3. IBM (kurs z zakresu technologii IBM Power Systems)

W skład oferty programowej specjalności wchodzą nowatorskie kursy z zakresu projektowania gier na platformy komputerowe i urządzenia mobilne oraz grywalizacji, czyli zastosowań mechanizmów gier na polach biznesu, edukacji i rozwoju.

Studenci mają również możliwość udziału w projektach, odbywania praktyk oraz prowadzenia badań w ramach prac dyplomowych (często kończących się podjęciem stałej pracy) u czołowych producentów i usługodawców branży informatycznej, między innymi:

 1. Capgemini Software Solutions Center
 2. IBM
 3. Microsens
 4. Nokia Siemens Networks
 5. Volvo IT

Struktura programu nauczania

Studia inżynierskie

Isk i godzinowa Isk i punktowa

Studia magisterskie

Isk ii godzinowa Isk ii punktowa
menu