group_work

Zespół Inteligencji Obliczeniowej i Informatyki Medycznej

Zespół Inteligencji Obliczeniowej i Informatyki Medycznej


Marek.kurzynski szef zespołu prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński

Tematyka badawcza

Metody i algorytmy podejmowania decyzji w warunkach niepewności (modele probabilistyczne, rozmyte, przybliżone, hybrydowe), metody i algorytmy rozpoznawania, systemy wieloklasyfikatorowe.
Metody analizy, przetwarzania i interpretacji biosygnałów (EKG, EMG, MMG, EEG) – zastosowanie w diagnostyce oraz do budowy interfejsów człowiek-maszyna
Systemy komputerowe w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem technik i metod  przetwarzania informacji medycznych, systemy telemedyczne,
Cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazów biomedycznych,  analiza obrazów na dużą skalę, akceleracja obliczeń naukowych na kartach GPU,  symulacje biomedyczne
Metody uczenia nienadzorowanego - wielowymiarowa analiza skupień
Statystyczne i rozmyte metody analizy i interpretacji danych

Pracownicy

Prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński
Dr inż. Jacek Cichosz
Dr inż. Edward Puchała
Dr inż. Wojciech Tarnawski
Dr inż. Andrzej Żołnierek

Doktoranci

Mgr inż. Rafał Łysiak
Mgr inż. Maciej Krysmann
Mgr inż. Marcin Majak

Zakończone przewody doktorskie

Dr inż. Mariusz Topolski (PWSZ w Legnicy)
Dr inż. Aleksander Rewak (Polifarb Wrocław – stanowisko kierownicze)
Dr inż. Tomasz Wołoszyński (Australia, Perth, The University of Western Australia)

Wybrane publikacje

Wojtczak P., Amaral T., Dias O., Wołczowski A. Kurzyński M., Hand movement recognition based on biosignal analysis. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 22 (2009),  608-615 (IF – 1.844)
Wołczowski A. Kurzyński M., Human –machine interface in bio-prosthesis control using EMG signal classification, Expert Systems, 27 (2010),  53-70 (IF – 0.684)
T. Woloszyński, M. Kurzyński, A Probabilistic Model of Classifier Competence for Dynamic Ensemble Selection,  Pattern Recognition, 44 (2011), 2656-2668, (IF-3.172)
T. Woloszyński, M.Kurzyński, P. Podsiadło, G. Stachowiak, A Measure of Competence Based on Random Classification for Dynamic Ensemble Selection, Information Fusion, 13 (2012), 207-213 (IF – 2.164)
Tomasz Woloszynski, Pawel Podsiadlo, Gwidon Stachowiak, and Marek Kurzynski. A signature dissimilarity measure for trabecular bone texture in knee radiographs. Medical Physics, 37 (2010), 2030–2042 (IF – 2.830)
Tomasz Woloszynski, Pawel Podsiadlo, Gwidon Stachowiak, Marek Kurzynski, L Stefan Lohmander, and Martin Englund. Prediction of Progression of Radiographic Knee Osteoarthritis Using Tibial Trabecular Bone Texture. Arthritis & Rheumatism, 64 (2012), 688 - 695 (IF – 7.866)
Tomasz Woloszynski, Pawel Podsiadlo, Gwidon Stachowiak, and Marek Kurzynski. A dissimilarity based multiple classifier system for trabecular bone texture in detection and prediction of progression of knee osteoarthritis. Journal Engineering in Medicine, 226 (2012), 887-894 (IF – 0.951)
Bujnowska-Fedak Maria, Puchała Edward, Steciwko Andrzej, The impact of tele-home care on health status and quality of life among patients with diabetes in a primary care setting in Poland. Telemedicine Journal and e-Health, 17 (2011), 153-163 (IF - 1.416)
Kazanowska B., Jeleń M., Reich A., Tarnawski W. , Chybicka A., The role of nuclear morphometry in prediction of prognosis for rhabdomyosarcoma in children., Histopathology, 45 (2004),  352-359 (IF –  2.955)
Wojciech Tarnawski, Vartan Kurtcuoglu, Paweł Lorek, Marcin Bodych, Monika Muszkieta, Łukasz Piwowar, Jan Rotter, Dimos Poulikakos, Michał Majkowski and Aldo Ferrari , A robust algorithm for segmenting and tracking clustered cells in time-lapse fluorescent microscopy, IEEE Transactions on Information Technology in BioMedicine, 2012 (IF – 1.676)
Szynglarewicz Bartłomiej, Matkowski Rafał, Kasprzak Piotr, Forgacz Józef, Żołnierek Andrzej, Hałoń Agnieszka, Kornafel Jan, Pain experienced by patients during minimal-invasive ultrasound-guided breast biopsy : vacuum-assisted vs core-needle procedure, European Journal of Surgical Oncology, 37 (2011), 398-403 (IF - 2.772)
Matkowski Rafał, Szelachowska Jolanta, Żołnierek Andrzej, Kornafel Jan, Gisterek Iwona, Hałoń Agnieszka, Łacko Aleksandra, Szewczyk Krzysztof, Staszek Urszula, Pudełko Marek, Szynglarewicz Bartłomiej, The prognostic role of tumor-infiltrating CD4 and CD8 T lymphocytes in breast cancer. Anticancer Research, 29 (2009), 2445-2451 (IF - 1.428)

Projekty

Grant badawczo-rozwojowy MNiSzW: Telemetryczny system wczesnego ostrzegania dla oddziałów szpitalnych (projekt badawczo-rozwojowy, 2008 – 2010) – projekt realizowany we współpracy z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu i Akademią Medyczną we Wrocławiu
Grant badawczy własny NCN: System sterowania bioprotezą dłoni oparty na zaawansowanej analizie biosygnałów i sprzężeniu zwrotnym z układu sensorycznego protezy (2011 – 2014)
Grant badawczy własny NCN: Wpływ mentalnego i komputerowo-wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowania ruchem u osób z wrodzonym brakiem kończyn  (2012 – 2015) – projekt realizowany we współpracy z AWF Wrocław i Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
Grant badawczy własny MNiSW: Cyfrowe przetwarzanie i analiza obrazów w zadaniach komputerowo wspomaganej endoskopii kontaktowej oraz analizie histopatologicznej dla potrzeb diagnostyki  laboratoryjnej (2005-2007)
Grant badawczy w ramach Polsko-Singapurskiej współpracy badawczej: Framework for Visual Information Retrieval and Building Content-based Visual Search Engines (2011)
Grant badawczy własny KBN: System usług telemedycznych  na potrzeby praktyk lekarzy rodzinnych (2002 – 2004)


local_library
Zainteresowania badawcze


bookmark
Publikacje naukowe
Książki
Artykuły w czasopismach
Wojciech.tarnawski Wojciech Tarnawski
Marcin Bodych
+8
A robust algorithm for segmenting and tracking clustered cells in time-lapse fluorescent microscopy 
in IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION TECHNOLOGY IN BIOMEDICINE, 2013
Maciej.krysmann Maciej Krysmann
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Pawel square 300x300 Paweł Trajdos
Andrzej Wołczowski
Multiclassifier system with hybrid learning applied to control of bioprosthetic hand 
in COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2016
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Pawel square 300x300 Paweł Trajdos
A dynamic model of classifier competence based on the local fuzzy confusion matrix and the random reference classifier 
in International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2016
Marcin.majak Marcin Majak
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Karoi pucha%c5%82a zdj%c4%99cie Karol Puchała
Multiclassifier systems for sequential recognition based on the concept of meta-Bayes classifier 
in WSEAS Transactions on Computer Research, 2016
Marcin.majak Marcin Majak
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Andrzej.zolnierek Andrzej Żołnierek
Multiclassifier systems applied to the computer-aided sequential medical diagnosis 
in Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2016
Maciej.krysmann Maciej Krysmann
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Pawel square 300x300 Paweł Trajdos
Andrzej Wołczowski
Multiclassifier system with hybrid learning applied to control of bioprosthetic hand 
in COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2016
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Pawel square 300x300 Paweł Trajdos
A dynamic model of classifier competence based on the local fuzzy confusion matrix and the random reference classifier 
in International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2016
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
On a new competence measure applied to the combining multiclassifier system 
in International Journal of Signal Processing Systems, 2016
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Rafal.lysiak Rafał Łysiak
+1
Optimal selection of ensemble classifiers using measures of competence and diversity of base classifiers 
in NEUROCOMPUTING, 2014
Marcin.majak Marcin Majak
+3
A novel computer system for the evaluation of nasolabial morphology, symmetry and aesthetics after cleft lip and palate treatment. Part 1, General concept and validation 
in Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2017
Marcin.majak Marcin Majak
+4
A novel computer system for the evaluation of nasolabial morphology, symmetry and aesthetics after cleft lip and palate treatment. Part 2, Comparative anthropometric analysis of patients with repaired unilateral complete cleft lip and palate and healthy individuals 
in Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery, 2017
Marcin.majak Marcin Majak
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Karoi pucha%c5%82a zdj%c4%99cie Karol Puchała
Multiclassifier systems for sequential recognition based on the concept of meta-Bayes classifier 
in WSEAS Transactions on Computer Research, 2016
Marcin.majak Marcin Majak
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Andrzej.zolnierek Andrzej Żołnierek
Multiclassifier systems applied to the computer-aided sequential medical diagnosis 
in Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2016
Maciej.krysmann Maciej Krysmann
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Pawel square 300x300 Paweł Trajdos
Andrzej Wołczowski
Multiclassifier system with hybrid learning applied to control of bioprosthetic hand 
in COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE, 2016
Edward.puchala Edward Puchała
+2
Needs and views assessment of the elderlywith diabetes in the use of telemedical tools and e-health services 
in Diabetes Technology & Therapeutics, 2013
Marcin.majak Marcin Majak
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Andrzej.zolnierek Andrzej Żołnierek
Multiclassifier systems applied to the computer-aided sequential medical diagnosis 
in Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2016
Andrzej.zolnierek Andrzej Żołnierek
+1
Pipelined language model construction for Polish speech recognition 
in International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2013
menu