group_work

Zespół Integracji Systemów Komputerowych

Zespół Integracji Systemów Komputerowych


Andrzej.kasprzak szef zespołu prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak

Tematyka badawcza

projektowanie rozległych i lokalnych sieci komputerowych,
konstruowania algorytmów jednoczesnego wyznaczania struktury sieci, reguł kierowania ruchem i rozmieszczenia zasobów w rozległych sieciach komputerowych,
opracowanie algorytmów opartych na inteligencji obliczeniowej na potrzeby wybranych zagadnień optymalizacyjnych systemów komputerowych,
projektowanie i implementacja algorytmów alokacji zadań w sieciach o strukturze meszowej,
planowanie lokalizacji stacji bazowych na potrzeby sieci teleinformatycznych,
metody zarządzania projektem informatycznym,
projektowanie i implementacja komputerowych systemów eksperymentowania,
badania symulacyjne na potrzeby testowania układów sterowania,
sterowanie systemami dynamicznymi z zastosowaniem modelowania biliniowego,
monitorowanie, diagnostyka i identyfikacja  systemów przemysłowych czasu rzeczywistego,
projektowanie komputerowych


local_library
Zainteresowania badawcze


bookmark
Publikacje naukowe
Artykuły w czasopismach
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Mariusz Hudziak
Multi-agent pathfinding in the crowded environment with obstacles: Algorithms and experimentation system 
in Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Paweł Bogaliński
Daniel Davies
Evaluation of strip nesting algorithms: an experimentation system for the practical users 
in JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2014
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Lukasz.gadek Łukasz Gądek
+1
Computation of equivalent poles placement for class of 2nd order discrete bilinear system 
in Journal of Physics. Conference Series, 2015
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Grzegorz Kalata
Optimising base station location for UMTS cellular networks 
in Journal of Physics. Conference Series, 2014
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
+3
Properties of input-output Hammerstein-bilinear structure with application to an industrial air handling unit 
in Journal of Physics. Conference Series, 2014
Marcin.majak Marcin Majak
Marek.kurzynski Marek Kurzyński
Karoi pucha%c5%82a zdj%c4%99cie Karol Puchała
Multiclassifier systems for sequential recognition based on the concept of meta-Bayes classifier 
in WSEAS Transactions on Computer Research, 2016
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Mariusz Hudziak
Multi-agent pathfinding in the crowded environment with obstacles: Algorithms and experimentation system 
in Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Paweł Bogaliński
Daniel Davies
Evaluation of strip nesting algorithms: an experimentation system for the practical users 
in JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2014
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Grzegorz Kalata
Optimising base station location for UMTS cellular networks 
in Journal of Physics. Conference Series, 2014
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Mariusz Hudziak
Multi-agent pathfinding in the crowded environment with obstacles: Algorithms and experimentation system 
in Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2017
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Mw einstein Michał Woźniak
Data stream classification using classifier ensemble 
in Schedae Informaticae, 2014
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Paweł Bogaliński
Daniel Davies
Evaluation of strip nesting algorithms: an experimentation system for the practical users 
in JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, 2014
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Ja 2017 Bartosz Krawczyk
Mw einstein Michał Woźniak
+3
A Survey of big data issues in electronic health record analysis 
in APPLIED ARTIFICIAL INTELLIGENCE, 2016
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Iwona.pozniak koszalka Iwona Poźniak-Koszałka
Leszek.koszalka Leszek Koszałka
Grzegorz Kalata
Optimising base station location for UMTS cellular networks 
in Journal of Physics. Conference Series, 2014
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Pawel ksieniewicz Paweł Ksieniewicz
Mw einstein Michał Woźniak
+1
Active learning classification of drifted streaming data 
in Procedia Computer Science, 2016
Damian.bulira Damian Bulira
Andrzej.kasprzak Andrzej Kasprzak
Kw 2019 5 Krzysztof Walkowiak
Mk foto06 Michał Kucharzak
Paweł Kopeć
Integer programming, constraint programming, and metaheuristic approaches for static optimization of anycast flows in elastic optical networks 
in NETWORKS, 2015
menu