Zespół Integracji Systemów Komputerowych
Katedry Systemów i Sieci Komputerowych

O zespole

Tematyka badawcza

projektowanie rozległych i lokalnych sieci komputerowych,
konstruowania algorytmów jednoczesnego wyznaczania struktury sieci, reguł kierowania ruchem i rozmieszczenia zasobów w rozległych sieciach komputerowych,
opracowanie algorytmów opartych na inteligencji obliczeniowej na potrzeby wybranych zagadnień optymalizacyjnych systemów komputerowych,
projektowanie i implementacja algorytmów alokacji zadań w sieciach o strukturze meszowej,
planowanie lokalizacji stacji bazowych na potrzeby sieci teleinformatycznych,
metody zarządzania projektem informatycznym,
projektowanie i implementacja komputerowych systemów eksperymentowania,
badania symulacyjne na potrzeby testowania układów sterowania,
sterowanie systemami dynamicznymi z zastosowaniem modelowania biliniowego,
monitorowanie, diagnostyka i identyfikacja  systemów przemysłowych czasu rzeczywistego,
projektowanie komputerowych