group_work

Zespół Teleinformatyki

Tematyka badawcza

Metody i algorytmy korekcji sygnałów w systemach teleinformatycznych, minimalizacja błędów w transmisji danych, metody i algorytmy odbioru danych.
Metody analizy i poprawy bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych.
Systemy komputerowe w nauczaniu ze szczególnym uwzględnieniem technik i metod nauczania na odległość, systemy e-learningowe.
Projektowanie i opiniowanie projektów sieci teleinformatycznych.

Pracownicy

dr hab. inż. Jerzy Kisilewicz: systemy informatyki, teleinformatyka, telemechanika
Dr inż. Arkadiusz Grzybowski: systemy informatyki, transmisja danych

Zakończone przewody doktorskie

Dr inż. Krzysztof Pytel, Rozmyte kierowanie ewolucją osobników w algorytmach genetycznych
Dr inż. Arkadiusz Grzybowski, Algorytmy odbioru danych w obecności częściowo skorygowanej interferencji międzysymbolowej
Dr inż. Wojciech Zając, Korekcja błędów transmisji cyfrowego obrazu monochromatycznego z wykorzystaniem algorytmu ukrywania błędów

Wybrane publikacje

Kisilewicz J., E-learning in teaching the object oriented programming, Advances in multimedia and network information system technologies / Ngoc Thanh Nguyen, Aleksander Zgrzywa and Andrzej Czyżewski (eds.). Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2010. s. 279-286.
Grzybowski A., Kisilewicz J., The decision-error extension in the Gaussian noise presence, Polish Journal of Environmental Studies. 2008, vol. 17, nr 2B, s. 42-45.
Mickiewicz B., Zgrzywa A., Grzybowski A., Bezpieczeństwo danych - praktyczne zastosowania metod szyfrowania w VPN (Virtual Private Network), Zagadnienia bezpieczeństwa w systemach informacyjnych : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Huzara i Zygmunta Mazura. Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008. s. 117-125.
Kisilewicz J., Grzybowski A., Optimal erasures in decision-feedback equalization for the Gaussian noise, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. 2006, vol. 16, nr 1, s. 147-154.
Kisilewicz J., Grzybowski A., Obszar zastosowania metody przewidywania nadchodzących danych do korekcji interferencji międzysymbolowej, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji. 2004 t. 50, z. 1, s. 33-48.

Tematyka badawcza
menu